HUISREGELS

Wat fijn dat we u mogen verwelkomen op 1 van onze evenementen.

Om de conventie zo leuk en veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

 1. ALGEMEEN
  Het is toegestaan om tijdens het evenement tussentijds naar buiten te gaan en weer te betreden op vertoon van aan de kassa verkregen polsbandje, welke altijd zichtbaar gedragen dient te worden. Bezoekers hebben voldoende eet- en drinkmogelijkheden.
 2. LEEFTIJD
  Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, kan de toegang tot het evenement geweigerd worden. Kinderen tot  de leeftijd van 12 jaar hebben gratis toegang tot het evenement mits onder begeleiding van een volwassene en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
 3. ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID
  Alle InknArt Events zijn drugsvrije evenementen en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.
 4. TOEGANG ONDER INVLOED
  Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
 5. TOEGANG
  Om toegang te krijgen tot een evenement van Ink n Art Events dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via onze website, Facebook of aan de kassa. Om teleurstelling te voorkomen raden wij je aan om geen kaarten te kopen via andere kanalen, zoals Marktplaats. De entreetickets beschikken over een unieke code, waardoor ze niet na te maken zijn. Kopiëren heeft dus geen zin. Onze organisatie sluit zich volledig aan bij het op dat moment geldende overheids richtlijnen/
 6. TOEGANGSCONTROLE
  Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 7. OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES
  Aanwijzingen en instructies van de organisatie en/of het (beveiligings-)personeel dienen direct opgevolgd te worden.
 8. KLEDING
  Het dragen van nationalistische , politieke  of voetbalclubs uitingen in kleding is verboden mede ook MC kleuren hiermee wordt met name bedoeld de hesjes en support kleding van de diverse MC’s. Hierop zal o.a. worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.
 9. HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN
  Softdrugs, harddrugs, etenswaren anders dan babyvoeding, (alcoholische)dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname- en fotoapparatuur mits toestemming van de organisatie(hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie).Indien men foto’s maakt let dan op de FLITS functie, dit kan enorm storend zijn voor de artiest die aan het werk is ! Vraag desnoods vooraf even indien men toch met FLITS functie aan, een foto wilt maken.
 10. HANDEL EN VERKOOP
  Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.
 11. DIEFSTAL EN VERLIES
  Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.
 12. EHBO
  Op het evenement is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op het mogelijk onwel worden en/of ongeregeldheden. Volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging en/of de organisatie.
 13. FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN
  Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.
 14. PARKEREN
  Parkeren is geheel op eigen risico.
 15. ROKEN
  In alle ruimten en in alle toiletcabines en/of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht en/of de daarvoor aangewezen rookruimte.
 16. EIGEN RISICO
  Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. InknArt Events dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.De organisatie is niet aansprakelijk en of verantwoordelijk tussen transactie van bezoeker en deelnemer.
 17. TATOEËREN TIJDENS EVENEMENT
  Tijdens het evenement laten tatoeëren kan alleen geschieden als U niet onder invloed bent van alcohol en/of drugs. De minimum leeftijd hiervoor is 18 jaar tenzij er toestemming is van de organisatie.U dient ook een toestemmingsformulier in te vullen welke te vinden is op onze website onder ” Downloads”. De organisatie is niet aansprakelijk en of verantwoordelijk tussen transactie van bezoeker en tattoo artiest of trader !
 18. OVERIGE SITUATIES
  In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
  De organisatie is niet verantwoordelijk voor elke afspraak die gemaakt wordt tussen bezoeker en deelnemer.
  Er zal ook geen restitutie plaats vinden op  gekochte toegangsbewijzen en/of aangekochte consumptiemunten.
  Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs en/of andere kosten. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.
  Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van dit huisregelement.